فرم استرداد وجه

جهت درخواست برگشت وجه به صورت حضوری به موسسه به آدرس مشهد، احمد آباد، بین ابوذر 9 و 11  مراجعه نمایید و یا با شماره تلفن 38410400 تماس حاصل فرمایید