رسیدگی به شکایات

جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن  38410400(051) تماس حاصل نموده یا به آدرس احمد آباد، بین ابوذر 9 و 11 مراجعه نمایید.